ותק

2 שנים

קופות חולים

מכבי

סוגי תור

תור פיזי,תור טלפוני

מרפאת מומחים גני ראשון

ראשון לציון, רח' שרירא-3
מרפאת " גני ראשון" 03-9400055
מרפאת " גני ראשון" 03-9400088