הרופא בהסדר עם:
כללית מושלם,
הראל, הפניקס, מנורה, מגדל, כלל, איילון
פרטי, תיירות מרפא

קופות חולים

כללית

סוגי תור

מדיקה- מרכזים רפואיים

תל אביב-יפו, הברזל 28, רמת החייל
טל המרפאה *2147