קורות חיים

  

השכלה 1968 - אוני' העברית ירושלים - רפואה 
1983 - בי"ח בלינסון - אורתופדיה