ותק

5 שנים

קופות חולים

מכבי

סוגי תור

מרפאת האומנים

רמלה, שושנה דמארי 16
טלפון מרפאה: 08-6119090
08-9233211 (פקס)