דר בנימין בן אברהם

חדרה, רחוב אלון, משק 69, מושב מאור
04-8202089