קורות חיים


ניסיון קליני  
השכלה

2003 - אוניברסיטת תל אביב - רפואה

2009 - קופ"ח מכבי - רפואת משפחה

השתלמויות  
פרסומים מדעיים  
חברות באיגודים מקצועיים