ותק

28 שנים

קופות חולים

מכבי

סוגי תור

תור פיזי,תור טלפוני

מרפאת מומחים גני ראשון

ראשון לציון, רח' שרירא-3
מרפאת " גני ראשון" 03-9400055
מרפאת " גני ראשון" 03-9400088

מרפאת מומחים-ד"ר איתי שמואל

רמת גן, ביאליק 14,בצמוד למכבי פארם
03-6729848
פרטי 054-4939386