ותק

3 שנים

קופות חולים

מאוחדת ,פרטי

תפקיד

רופא משפחה

מרפאת ד"ר צבי איתן

ירושלים, הושע 24,
053-9956335
02-6428673 (פקס)