ותק

1 שנים

קופות חולים

פרטי

סוגי תור

תור פיזי

מרפאת אם המושבות

02-5488701 (פקס)

סניף עזרה ומרפא

ירושלים, יעקובזון 1
02-5014555
02-5014554 (פקס)

ביקור חולים-מרכז בריאות האישה - ירושלים

ירושלים, שטראוס 5
02-6464418
02-6464419
02-6464362 (פקס)

מרכז רפואי "רפואית"

ירושלים, חירם 6
זימון תורים 24/7 053-9956868
טלפון מרפאה: 02-5668888