ותק

7 שנים

קופות חולים

מכבי

המרפאה לבריאות הנפש ע"ש בריל

תל אביב-יפו, הצבי 9, רמת חן

מרפאת ד"ר טל אדיב

הרצליה, צמרות 2, מרכז מסחרי,
זימון תורים 24 שעות ביממה 053-9956285
09-9584415
03-9584415 (פקס)
רביעי
21:30–15:30