כנסים, הרצאות, תמונות

כנס "חוק ביטוח בריאות ממלכתי: מבט ביקורתי לאחר עשרים שנה"

המחסומים העומדים בפני חברי וחברות קהילת הלהט"ב בקבלת שירותי בריאות:

 https://youtu.be/TkATPAFwK00

פאנל שאלות ותשובות מהקהל לגבי המחסומים העומדים בפני להט"ב בקבלת שירותי רפואה:

https://youtu.be/lKeO5z1MEFs