ראיון בתוכנית הבריאות בערוץ 10

http://www.youtube.com/watch?v=mbjHL0NaVXA