ותק

3 שנים

קופות חולים

כללית

סוגי תור

תור פיזי

מרכז רפואי אסף

עפולה, מנחם אוסישקין 9
מרפאה 04-6592777
asaf.mcenter@gmail.com

רקתי-מרכז מקצועי - טבריה

טבריה, החשמונאים 1
04-6729438
04-6729502
04-6792877 (פקס)

רקתי-מרכז בריאות האשה - טבריה

טבריה, החשמונאים 1
04-6729405
04-6729543
04-6729465 (פקס)

עומר-מרכז מקצועי - עפולה

עפולה, שיינבויים
04-6525611
04-6527352 (פקס)

מרפאה למטייל - עפולה ‎

עפולה, שינבוים 5/
04-6525600