קופות חולים

כללית ,פרטי

סוגי תור

תור פיזי

תפקיד

בכיר במחלקה פנימית א', מרכז רפואי העמק

מרכז רפואי אסף

עפולה, מנחם אוסישקין 9
מרפאה 04-6592777
asaf.mcenter@gmail.com